Browsing Tag

animal chewed

ସିଂହ ସହ ଥଟ୍ଟାମଜା କରିବା ପଡିଲା ଭାରୀ, ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ହରାଇଲେ ଯୁବକ

ସିଂହ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ, ଯାହା କିଛି କ୍ଷଣରେ ନିଜର ଶିକାରକୁ ଝାମ୍ପ ନେଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସିଂହଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଶୁ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ…