Browsing Tag

body part

ଶରୀରୁ ଏହି ଅଙ୍ଗ ଏବେ ବାହାରିଗଲେ ବି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ !

ଆମେ ଜାଣୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ୨୦୬ ଖଣ୍ଡ ହାଡ ଓ ପାଖାପାଖି ୭୮ଟି ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି । ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏମିତିବି କେତୋଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ । ଏହା କଣ ସତ । ମାନେ ଏହି ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ କାମ ନକଲେ ବି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିରହିପାରିବ ।…