Browsing Tag

butter chicken

ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟାଇଲ ବଟର ଚିକେନ

ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଷ୍ଟାଇଲ ଖାଇବାର ସୌକୀନ, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ରେସେପି ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଖାଇ ଆପଣ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଓଲ୍‌ଡ ଷ୍ଟାଇଲ ବଟର ଚିକେନ ବିଷୟରେ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ : - ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ବୋନଲେସ ଚକେନ ଖଣ୍ଡ - ୨୫୦…