Browsing Tag

chandrajan-2

ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପାଇଁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ, ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପାଲଟିଲା ଶିରୋନାମା

ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନକୁ ସଫଳ ମିଳି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରୋକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛ। କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହାସ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୨ର ପରୀକ୍ଷଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତାହା ବିଶ୍ବ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲା। ପାଖାପାଖି ଦେଢ…