Browsing Tag

chita lagi amabasya

ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ବା ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟାର ମହତ୍ବ !

ଆମ ଓଡିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସାରାଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲୋକାର୍ପିତ । ବାରମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମ ପରମ୍ପରା ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଓଡିଶା ବାସୀ ଗର୍ବିତ। ଆମ ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ବା ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା ଏକ ଅନନ୍ଯ…