Browsing Tag

chocolate cupcakes

ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ‘ଚକୋଲେଟ କପକେକ୍‌’, ପାଟିରୁ ଛାଡିବନି ସ୍ୱାଦ

ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ। ସବୁବେଳେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପିଲାମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ କିଛି ଅଲଗା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ କେକ୍ ବା ପେଷ୍ଟ୍ରୀ ଖାଇବାକୁ ବହୁଲ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତିରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କେକ କିମ୍ବା କପ୍…