Browsing Tag

chocolate samosa

ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍‌ ସ୍ପେଶାଲ, ସାଥିଙ୍କୁ ବନାଇ ଖୁଆନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ ସିଙ୍ଗଡା

ପ୍ରେମର ସପ୍ତାହ ଚାଲୁଛି। ଚାରି ଆଡେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଏହି ସପ୍ତାହକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମୀ ନିଜ ସାଥିଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ରେସିପି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ ଯାହାକୁ ବନାଇ ନିଜ ସାଥିଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ନୀବିଡତା…