Browsing Tag

chronic illness

ଏହି ଦେଶରେ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଔଷଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ କରାଯାଏ

ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଜଡିବୁଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଗରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବାର , କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଦେଖିଥିବେ କି? ହଁ ଚାଇନାରେ ଏହି ଭଳି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟେ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପଦ୍ଧତି, ଯାହା ଚାଇନାରେ 100…