Browsing Tag

cirtificate

ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଅର୍ଥ କଣ ? ଫିଲ୍ମର ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ କଣ ଲେଖାଥାଏ ? 

ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପିଲ୍ମ ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବେ । ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ନଜର କରିଥିବେ କି ପିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୁର୍ବରୁ ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭଳି କିଛି ସାମନାକୁ ଆସେ । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କଣ । ହୁଏତ କିଛି ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହା ସାମନାକୁ ନଜର…