Browsing Tag

Citadel series

ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେସକୁ କମ୍‌ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ପାଣିକୁ ଡେଇଁପଡିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଥିବା ଦେଶୀ ଗାର୍ଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏବେ ସ୍ପେନରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ୱେବ ସିରିଜ ‘ସିଟାଡେଲ’ର ସୁଟିଂରେ ବ୍ଯସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ମା’ ମଧୁ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେସକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ…