Browsing Tag

cocoa drinking

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଲୋୟର ଡ୍ରିଙ୍କ, ସୁଗାର ବିନା ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭ, ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ମିିଳିଲା ସୂଚନା

ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଉପାୟରେ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଚିନି ବିନା ଏହି ପାନୀୟ ପିିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମିଯାଏ । ଯଦି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବୁ.. ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଶରୀରରେ…