Browsing Tag

coconut laddoo

ଦିନକୁ ସ୍ପେଶାଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଲଡୁ, ମିନିଟରେ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଢ଼ କପ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଅଧା କପ କିମ୍ବା ସ୍ଵାଦନୁସାରେ ଚିନି ଏକ ଚାମଚ ଘିଅ ଅଧା କପ କ୍ଷୀର ଦୁଇ ଚାମଚ ଖୁଆ ଅଧା ଚାମଚ ଅଳ୍ପ ଶୁଖିଲା କୋରା ନଡ଼ିଆ କାଜୁ-ବାଦାମ ଗାରନିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ନଡ଼ିଆ ଲଡୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବ…