Browsing Tag

coconut milk

ସାଧାରଣ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀରର ଚା’; ମିଳିବ ଏତେ ଫାଇଦା ଯେ ପିଇବେ ବାରମ୍ବାର

ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଚା’ ପିଇବା ପାଇଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ମିଲ୍କ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ’ଣ ଆପଣ କେବେ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀରର ଚା’ ପିଇଛନ୍ତି କି? କହି ରଖୁଛୁ, ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀରରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍‌, ଆଇରନ୍‌, ଭିଟାମିନ୍‌ ସି, ପୋଟାସିୟମ୍‌ ଓ ଫାଇବର ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ…