Browsing Tag

coconut milkshake

ଚା-କଫି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ପିଅନ୍ତୁ କୋକୋନଟ୍ ମିଲ୍କସେକ୍‌, ଏପରି କରନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଯଦି ଆପଣ ଚା କିମ୍ବା କଫିକୁ ନ ପିଇ କିଛି ହେଲଦି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋକୋନଟ୍ ମିଲ୍କସେକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅପସନ୍ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଆପଣ କେମିତି ବନାଇବେ କୋକୋନଟ୍ ମିଲ୍କସେକ୍‌। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ୧/୨ କପ୍ ନଡିଆ ୧/୨ ଗ୍ଲାସ୍ ନଡିଆ…