Browsing Tag

coconut roll

ନବରାତ୍ରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟୀ କୋକାନଟ୍‌ ରୋଲ୍‌

ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ପରେ ମାତାରାଣି ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଏହି ଦିନରେ ଭକ୍ତଗଣ ବ୍ରତ-ଉପବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଫଳାହାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ…