Browsing Tag

coffee face pack

ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କଫି ଫେଶ ପ୍ୟାକ୍‌

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ନିଜ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କୋମଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତ୍ୱଚା ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମହଙ୍ଗା ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁହିକ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫେଶପ୍ୟାକ…