Browsing Tag

colorful place in the world

ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଫେରି ପାରିବେନି ଜୀବିତ

ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନେକପ୍ରକାରର ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ସ୍ଥାନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଜଳର ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନଧାରଣ ସମ୍ଭବ…