Browsing Tag

compensate passenger for stolen luggage

ଟ୍ରେନରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି କି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟରେ ପାଆନ୍ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ

ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଟ୍ରେନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ବେଳେବେଳେ ଲଗେଜ୍‌ ଚୋରିର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି…