Browsing Tag

compter tips

ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସ୍ପୀଡ଼ କମ ହେଇ ଯାଉଛିକି ତେବେ ନିହାତି ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ

ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଜ ପିସି(ପର୍ଶନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର) ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟାଉଥିବେ । କିନ୍ତୁ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଦେଖା ରେଖା କରିବାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅବାହେଳା କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବେଳହୁଁ ଆପଣ ମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ । ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କ…