Browsing Tag

confess his love

ରେଲେଓ୍ଵ ଷ୍ଟେସନରେ ଅନେକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ରୋମାନ୍ସ କିଙ୍ଗ ଶାହରୁଖ

ବଲିଉଡରେ ରୋମାନ୍ସର ବାଦଶାହା ଭାବେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମରେ ରୋମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତାହା 'ଡିଡିଏଲ୍‌ଜେ ହେଉ କିମ୍ବା କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହୈ'। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ…