Browsing Tag

consume more fuel

ନିଜ ବାଇକ୍‌କୁ ଅଧିକ ମାଇଲେଜ୍‌ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଭୁଲରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହିସବୁ କାମ

ଆପଣ ନିଜ ବାଇକର କମ୍‌ ମାଇଲେଜକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ନିଜ ବାଇକର ମାଇଲେଜ ଏବଂ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବାଇକର ମାଇଲେଜ ବଢିବା…