Browsing Tag

consume to injurious to tongue

ଦିନରେ ୪ରୁ ଅଧିକ ଥର ପିଉଥିଲେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍‌, ଏବେ ଜିଭର ହୋଇଗଲା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା

ସାଧାରଣତଃ ଦେହର କ୍ଳାନ୍ତ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍‌ ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ସେହି ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍‌ ପାଇଁ ଶରୀରର କ୍ଷତି ହେବା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ହାନୀକାରକ ? ଏବେ ଆପଣ ଏହି ଖବରରୁ ଅନ୍ଦାଜା ଲଗାଇପାରିବେ। ନିକଟରେ…