Browsing Tag

contaminated water in bottle

ଆପଣ ପିଉଥିବା ବଟଲ ପାଣି କେତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ? ଅନୁଗୁଳର ସେଭେନ ହିଲ ପାଣି କଂପାନୀର ସାଂଘାତିକ ସତ୍ୟ

ଆପଣ ପିଉଥିବା ବଟଲ ପାଣି କେତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସିଲ୍‌ଡ ହୁଏ ବଟଲ? କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ରହେ ବୋତଲରେ? ବଜାରରେ ବିିଭିନ୍ନ କଂପାନୀର ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହେଲେ ଏହାର ମାନ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅନୁଗୁଳର ସେଭେନ ହିଲ ନାମକ ପାଣି କଂପାନୀର ବୋତଲରେ ନା ଉତ୍ପାଦ ତାରିଖ ନା ପାଣି…