Browsing Tag

contraceptive injection for male

ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଇଞ୍ଜେକସନ୍‌, ଥରେ ନେଲେ ୧୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ କାମ

ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି କଣ୍ଡୋମ୍‌। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ପାରମ୍ପରିକ…