Browsing Tag

dinosaurs fossils

ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ଗଛ, ଯାହାର ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଡାଇନୋସର

ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବୋର୍ନେଓ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ପତ୍ର ଜୀବାଶ୍ମ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ମିଳୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଗଛ ଡିପଟରୋକାର୍ପର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପାଇଥିବା ଜୀବାଶ୍ମ ୪୦ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର। ଏଥିରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ…

ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲେ ଡାଇନୋସର, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି ଖୁଲାସା

ଜୀବାଶ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାତନ କାଳର ବିଲୁପ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ ପତ୍ତା ଲଗାଇବା ଆଦୌ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବାଶ୍ମରୁ ବିଲୁପ୍ତ ଜୀବ ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ପତ୍ତା ଲଗାଇବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର…

୧୪୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ବରଫ ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଗରମ, ଡାଇନାସୋରଙ୍କ ଜୀବାଶ୍ମରୁ ମିଳିଲା…

ଆଜକୁ ପାଖାପାଖି ୧୪୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଡାଇନାସୋରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଯାହା ଫିଲ୍ମରେ କାଳ୍ପନିକ ଛବି ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବଳ ଡାଇନାସୋର ନୁହଁନ୍ତି, ଅନେକ…