Browsing Tag

Dizo Star 500 and Dizo star 300

ନୂଆ ଫିଚର ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି Realme, ଯାହା ଦେବ ଜିଓ ଫୋନକୁ ଟକ୍କର

ରିଅଲ ମି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନିଜ ସବବ୍ରାଣ୍ଡ Dizo ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ବଜାରେ କେତେ ନୂଆ IoT ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଅପକମିଂ ଡିଭାଇସ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଲିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ରିଅଲ ମିର ସବବ୍ରାଣ୍ଡ Dizo…