Browsing Tag

doctors remove toothbrush from man stomach

ପେଟ ଭିତରେ ଫସିଥିଲା ଏହି ଅଜବ ବସ୍ତୁ , ସିଟିସ୍କାନ ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ହୋଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ପେଟ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ଫସି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ । ଚୀନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଏକ ୫୧ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପେଟରେ ଫସିଯାଇଥିଲା ଏକ ଅଜବ ବସ୍ତୁ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ମାନେ ମଧ୍ୟ…