Browsing Tag

Draupadi village

ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଅନେକ ନାରୀଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ସାତରୁ ଆଠ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱାମୀ

ମହାଭାରତରେ ଏକ ଏପରି ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଯାହାର ନା ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ । ଆଜିବି ମହାଭାରତରେ ଏହା ଏକ ବିବାଦୀୟ ଚରିତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି । ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ଏହି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ । ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ୫ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଯଦିଓ ଏହା ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ପାଇଁ…