Browsing Tag

dreams

କେବେ ଅନ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେଖିଥିବା ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ, ଶୁଭ ଫଳ ହୋଇପାରେ ହ୍ରାସ

ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଏହା କାହାର ଅଧୀନରେ ନଥାଏ । ଏହା କେତେବେଳେ ଆସିବ କହି କରି ଆସିନଥାଏ । କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମନେ ରହିଥାଏ ତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ । କେବେ କେବେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡରାଇ ଦେଇଥାଏ । ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇ ପାରିନଥାଏ । ଛୋଟ…

ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ଏହା ଦେଇଥାଏ ସଂକେତ

ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଏହା କାହାର ଅଧୀନରେ ନଥାଏ । ଏହା କେତେବେଳେ ଆସିବ କହି କରି ଆସିନଥାଏ । କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମନେ ରହିଥାଏ ତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ । କେବେ କେବେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡରାଇ ଦେଇଥାଏ । ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇ ପାରିନଥାଏ । ଛୋଟ…

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଲେ ଧଳା ରଂଗର ଗାଇ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ

ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଏହା କାହାର ଅଧୀନରେ ନଥାଏ । ଏହା କେତେବେଳେ ଆସିବ କହି କରି ଆସିନଥାଏ । କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମନେ ରହିଥାଏ ତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ । କେବେ କେବେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡରାଇ ଦେଇଥାଏ । ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇ ପାରିନଥାଏ । ଛୋଟ…

ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର : ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ନିଜକୁ ବରଷାରେ ଭିଜୁଥିବାର ଦେଖିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ

ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଏହା କାହାର ଅଧୀନରେ ନଥାଏ । ଏହା କେତେବେଳେ ଆସିବ କହି କରି ଆସିନଥାଏ । କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମନେ ରହିଥାଏ ତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ । କେବେ କେବେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡରାଇ ଦେଇଥାଏ । ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇ ପାରିନଥାଏ । ଛୋଟ…

ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର : ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲେ ବୁଝାଯାଏ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ, ଜାଣିବେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଦିନ

ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଏହା କାହାର ଅଧୀନରେ ନଥାଏ । ଏହା କେତେବେଳେ ଆସିବ କହି କରି ଆସିନଥାଏ । କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମନେ ରହିଥାଏ ତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ । କେବେ କେବେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡରାଇ ଦେଇଥାଏ । ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇ ପାରିନଥାଏ । ଛୋଟ…

ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛି କି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟରେ ମିଳିବ ଆରାମ

ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଏହା କାହାର ଅଧୀନରେ ନଥାଏ । ଏହା କେତେବେଳେ ଆସିବ କହି କରି ଆସିନଥାଏ । କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମନେ ରହିଥାଏ ତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ । କେବେ କେବେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡରାଇ ଦେଇଥାଏ । ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇ ପାରିନଥାଏ । ଛୋଟ…

ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଧନ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ

ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି । ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ତାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ । ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ଜିନିଷ…

ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଏହି କଥା ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ଶୁଭ,ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର

ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି । ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ତାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ । ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ଜିନିଷ…

ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଡ଼ରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ବି ମିଳିଥାଏ ଶୁଭ ସଂକେତ

ରାତିରେ ଶୋଇବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଥାଏ | ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ କେବେ କେବେ ଅଜବ କଥା ଦେଖିଥାଉ | ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଡରି ଯାଇଥାଏ | ସ୍ୱପ୍ନ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ |…

ଗରିବଙ୍କୁ ଧନୀ କରିଥାଏ ଏହି ୫ଟି ସ୍ୱପ୍ନ, କ’ଣ ନିଦରେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ?

ଶୋଇବା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ କଥା। ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ମତଲବ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଧନୀ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଇଶାରା କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ…

ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ? ତେବେ ବର୍ଷସାରା ହେବ ଧନ ଲାଭ

ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ଅଛି କିଛି ଦିନ। ଏହି ପର୍ବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଧନ-ଧ୍ୟାନ୍ୟରେ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ…

ବହୁତ ଜଲଦି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଏଭଳି ସ୍ବପ୍ନ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ

ସ୍ବପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ବପ୍ନ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ଯତରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଶୁଭ-ଅଶୁଭ ଘଟଣାର ପୂର୍ବ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି କିଛି ସ୍ବପ୍ନ ଶୁଭ ଏବଂ କିଛି ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ବପ୍ନରେ ପଇସା ଦେଖିବା ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରଖିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଲାଗି…