Browsing Tag

flying hotel

ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଉଡୁଥିବା ହୋଟେଲ: ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆକାଶରେ ରହିବ, ଏଠାରେ ପାଇବେ ସବୁ ସୁବିଧା

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭୂମିରେ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଟେଲ ଦେଖିଥିବେ ଓ ଅନେକ ହୋଟେଲ ବିଷୟର ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ହୋଟେଲ ଦେଖିବେ। ହୁଏତ ଏହା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ଦିନକୁ ଦିନ ଟେକ୍ନୋଲଜି ଆଗେଇ ବାରେ ଲାଗିଛି।…