Browsing Tag

food flavour

ଜାପାନର ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର, ଏଥର ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ମିଳିବ ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ

ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରେସ୍‌ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଥିବା ଜାପାନ ପୁଣିଥରେ ଦୁନିଆକୁ ନିଜର ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାପାନୀ ପ୍ରଫେସର ଏମିତି ଏକ ଟିଭି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖାଇନଥାଏ ବରଂ ସେସବୁର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ମାନେ ଟିଭି ଦେଖିବା ସମୟରେ…