Browsing Tag

Ford motors

ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବ୍ରେକଅପ୍ ! ମିଶିବା ଆଗରୁ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ହାତ ଛାଡିଲା ଫୋର୍ଡ ମୋଟର୍ସ

ଆମେରିକାର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ଡ ମୋଟର୍ସ ଓ ଭାରତର ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ନିଜ ଚୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ସମାପ୍ତ କରିବା ନେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ନିଜ…