Browsing Tag

foreign radio

ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଶାସକ, ରେଡିଓ ଶୁଣିବାରୁ ଦେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ, ଜାହାଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍…

ରେଡିଓ ଶୁଣିବାରୁ ମିଳିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ଏକଦମ୍ ସତ। ରେଡିଓ ଶୁଣିବା ଭଳି ଏକ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ନିଜ ଦେଶର ଜଣେ ଜାହାଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଉନ୍। ନିଜ କ୍ରୁରତା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ…