Browsing Tag

fourth test match

ଆଜିଠାରୁ ସାଉଥମ୍ପଟନରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ

ଆଜିଠାରୁ ସାଉଥମ୍ପଟନରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ । ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ବୃହତ ବିଜୟ ପରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ମନୋବଳ ଦୃଢ ରହିଛି । ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ସିରିଜକୁ ୨-୨ରେ ବରାବର ରଖିବାକୁ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିରାଟ ଆଣ୍ଡ କୋ । ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ଦଳ ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ରହିଛି…