Browsing Tag

fragrance in body

ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ପରଫ୍ୟୁମ ସୁଗନ୍ଧ, ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି କଥା

ଘରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଡିଓ କିମ୍ବା ପରଫ୍ୟୁମ ଲଗାଇଥାଉ। ପରଫ୍ୟୁମ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଦେହରେ ଲଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ପୋଷାକରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। କିପରି ପରଫ୍ୟୁମ ସୁଗନ୍ଧ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣାଇବେ ତାହା ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ…