Browsing Tag

free home

ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ଘର ଆଉ କ୍ୟାଶ୍‌ ବୋନସ୍‌, ବାସ୍‌ ସର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ, ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଛୁଆ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ!

ଇଟାଲିର ଏକ ସହରରେ ରହିବା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଘର ଆଉ କ୍ୟାଶ ବୋନସ୍‌ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଛୁଆ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସହରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଅନେକ ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ…