Browsing Tag

free period product

ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦେଶ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ପିରିୟଡ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍

ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଦୁନିଆର ଏମିତି ଏକ ଦେଶ, ଯେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପିରିୟଡ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ମିଳିବ। ପାଖାପାଖି ୪ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ବାଦ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡରେ ପିରିୟଡ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ମାଗଣାରେ ମିଳିବା ବିଧେୟକକୁ ପାରିତ…