Browsing Tag

free regulator

ଏଣିକି ଆପଣ ଏଜେନ୍ସୀ ଠାରୁ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ ରେଗୁଲେଟର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ବିଷୟରେ

ଗ୍ୟାସ୍‌ ସିଲିଣ୍ଡରର ବ୍ୟବହାର ତ ସବୁ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍‌ ସିଲିଣ୍ଡରର ରେଗୁଲେଟରକୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍‌ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲେଟର ଚୋରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଖାସ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ…