Browsing Tag

freelance writer

ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ରାଇଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିବ ଯୋଗ୍ୟତା

ଯଦି ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ରାଇଟିଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆଣିଦେଇଛି ଖୁସି ଖବର। ଆପଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅନ୍‌ଡିମାଣ୍ଡ ସସର୍ଭିସ ‘ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ’ ସହିତ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ପାଇଁ…