Browsing Tag

French Fries recipe

ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କେଏଫସି ଷ୍ଟାଇଲର କ୍ରିସପି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍

ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ରେସ୍ତୋରାଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଖାଇଥିବେ। କାରଣ ଘରେ ସେହି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଏବଂ ସେହି କ୍ରିସପି ମିଳିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ କ୍ରିସପି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ବନାଇବାର ରେସିପି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଆପଣ…