Browsing Tag

from

ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦୂର

ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବା ସମୟ ସୀମା ୨୦୫୦ କୁ ରଖାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହି ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିସାରିଲେଣି। ଏହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ…