Browsing Tag

future telling clock

ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟ କହିବ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଣ୍ଟା , ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି କେତେ ସମୟ

ଯଦି ମଣିଷକୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜଣାପଡିଯାଏ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଭବିଷ୍ୟ ଜଣାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ହାତରେ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ? ଟିଭି ବା ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏହିଭଳି ଭବିଷ୍ୟ ଜଣାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ…