Browsing Tag

futuro-e

Auto Expo 2020ରେ Maruti Suzuki ର ଇଲେକ୍ଟିକ୍‌ କନ୍‌ସେପ୍ଟ କାର FUTURO-e ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା, ଡିଜାଇନ୍‌ ଦେଖିଲେ…

Auto Expo 2020ରେ Maruti Suzuki ନିଜ କନ୍‌ସେପ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ କାର FUTURO-e ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇଛି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Maruti Suzuki ଏହି ନୂଆ କାର୍‌କୁ ମିଶନ ଗ୍ରୀନ୍‌ ମିଲିୟନ୍‌ ଥିମ୍‌ରେ ଡିଜାଇନ୍‌ କରିଛି। ଏହି କାର୍‌ର ଡିଜାଇନ୍‌ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ…