Browsing Tag

galaxy center

ଆକାଶଗଙ୍ଗାରେ ମିଳିଲା ୧୦୦୦ ରହସ୍ୟମୟ ସୂତା

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେଠାରୁ ଜେମ୍ସୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେବେଠାରୁ ହିଁ ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ଓ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ଦେଉଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାୱାରଫୁଲ ଦୂରବୀକ୍ଷଣଯନ୍ତ୍ର ମିଲ୍କୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ବା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ମଝିରେ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଅଜବ ସୂତାର ଫଟୋକୁ…