Browsing Tag

great substitutes for sugar

ଚିନି ବଦଳରେ ଏହି ୬ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ

ଚା’, କଫି କିମ୍ବା ମିଠାରେ ଆପଣ ଚିନି ଖାଉଛନ୍ତି କି? ତା’ହେଲେ ଏଥିରେ ଆଣନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚିନି ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଘରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଏହା କେବଳ ଚା’, କଫିର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇ ନ ଥାଏ, ବରଂ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ।…