Browsing Tag

green pin generation

ATM ମେସିନରୁ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ଡେବିଟ କାର୍ଡ ପିନ୍‌ ଜେନେରେଟ, ଏଇଠି ରହିଛି ଷ୍ଟେପ ବାୟ ଷ୍ଟେପ ପ୍ରୋସେସ୍‌

ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଭିଙ୍ଗସ୍‌ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଆପଣ ଡେବିଟ୍‌ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାର୍ଡ ତ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପିନ୍‌ ନମ୍ବର ଆସିନଥାଏ। ଏହି ପିନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟିଏମରୁ ହିଁ ଜେନେରେଟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପିନକୁ ଡାକ କିମ୍ବା…