Browsing Tag

green tea side effect

ଦିନକୁ ଦୁଇ କପରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୀନ ଟି ପିଇଲେ ଦେଖାଦେବ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା

ସାଧାରଣତଃ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆଜିକାଲିର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଲେମ୍ବୁ ମହୁ ପାଣି, ଗ୍ରୀନ ଟି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରର ଜୁସ ଆଦି ସାମିଲ ଅଛି । କେହି କେହି ତ ଲୋଭରେ ଦିନରେ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଥର ଏହି ଗ୍ରୀନ ଟି ପିଅନ୍ତି । ଗ୍ରୀନ୍ ଟି’ ଓଜନ କମାଇବା ସହିତ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ…