Browsing Tag

green vegetable

ଏହି ସବୁଜ ରସ ସହିତ କରନ୍ତୁ ଦିନର ଆରମ୍ଭ, ମିଳିବ ଅନେକ ଫାଇଦା

ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କଫି କିମ୍ବା ଚା ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ସତେଜ ପନିପରିବା ରସ ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ପୋଷଣ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ । ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା,…