Browsing Tag

grey list

କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ପାକିସ୍ତାନ

କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ପାକିସ୍ତାନ । ଚେତାବନୀ ସହ ସୁଧାର ପାଇଁ ଏଫଟିଏଫ ଦେଲା ୪ ମାସର ସମୟ । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାକିସ୍ତାନ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି । ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର…