Browsing Tag

Ileana

ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍‌ଅପ୍‌ ପରେ କେମିତି ଡିଲ୍‌ କରୁଛନ୍ତି ଇଲିୟାନା

ଇଲିୟାନା ଡିକ୍ରୁଜ୍‌ ନିଜର ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍‌ ରେ ଖୁବ୍‌ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ସହ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍‌ ରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଇଲିୟାନା ନିଜର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେୟୁ ନୀବୋନଙ୍କ ସହ ରିଲେସନସିପ୍‌ ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହିକ ଥା ନିଜେ ଇଲିୟାନା…